Anasayfa   /    Resmi İlanlar    /    GÜNEY EDİRNE KATI ATIK BİRLİĞİ GEÇİCİ KATI ATIK AKTARMA İSTASYONU YAPIM İŞİ GÜNEY EDİRNE KATI ATIK BİRLİĞİ (GÜNEKAB)

GÜNEY EDİRNE KATI ATIK BİRLİĞİ GEÇİCİ KATI ATIK AKTARMA İSTASYONU YAPIM İŞİ GÜNEY EDİRNE KATI ATIK BİRLİĞİ (GÜNEKAB)

-

RESMİ İLANLAR      20 Mayis 2021 - 09:18     159     0

GÜNEY EDİRNE KATI ATIK BİRLİĞİ GEÇİCİ KATI ATIK AKTARMA İSTASYONU YAPIM İŞİ  GÜNEY EDİRNE KATI ATIK BİRLİĞİ (GÜNEKAB)

Güney Edirne Katı Atık Birliği Geçici Katı Atık Aktarma İstasyonu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2021/273496

1-İdarenin

a) Adresi: BÜYÜK CAMI MAH. TAYYIP AKALIN CAD. 2 22800 KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası: 2847145899 – 2847140985

c) Elektronik Posta Adresi: gunekab@mynet.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      : 35 Metre istinat duvarı yapılarak geçici aktarma istasyonu                                                       yapılması işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                                                   içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.   

b) Yapılacağı yer                                  : Edirne Keşan Koruklu Köyü Buzalık Mevkii

c) İşe başlama tarihi                             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer                                                      teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                        : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  : Yukarı Zaferiye Mh. Paşayiğit Cd. Çok Amaçlı Pazaryeri                                                         Kompleksi A Blok Kat:1 No:17

b) Tarihi ve saati                                   : 03.06.2021 - 11:00    

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ Ekinde Yer Alan B/III Grubu Bina İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güney Edirne Katı Atık Birliği (Günekab) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

YORUM EKLEYİN

X

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen ziyaretçilere aittir.

X

Habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

GÜNÜN MANŞETLERİ

FOTO GALERİ