Öz Evren
Genel

KEŞAN İLÇESİ BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Öz Evren

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Enez, Keşan, İpsala, Meriç İlçeleri Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığından duyurulmuştur.                                                                                                                                                 Birliğimizin 2023 yılı olağan  genel kurul toplantısı 17.04.2023 Pazartesi günü saat 11.00 de Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Konferans Salonunda  aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı 25.04.2023 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.                     

                                                            Hüseyin MISIRLI                         Hüseyin KIRIM

                                                                 Başkan Yrd.                                   Başkan

G  Ü  N  D  E  M 

  1. Açılış, Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu.
  2. 2021 dönemi ve 2022  dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu, Denetim kurulu raporu, Bilanço ve Gelir Gider cetvellerinin ayrı ayrı  okunması.
  3. Raporlar üzerinde görüşme.
  4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrazı, Bilanço ve gelir –gider cetvelinin onaylanması.
  5. 2023 ve 2024 yıllarında  yapılacak çalışmaların görüşülmesi. 2023 yılı ve 2024 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onayı.
  6. Giriş aidatı ve yıllık aidatların belirlenmesi.
  7.  Yeni seçilecek Yönetim Kuruluna taşınır taşınmaz mal almaya, mevcut makine ve teçhizatların nasıl kullanılıp işletileceğine, ipotek almaya, bakanlıklardan ve bankalardan gerçek ve tüzel kişilerden kredi ve hibe almaya, bağış almaya ve yapmaya, mahkemelerde açılmış ve açılacak olan davalara çıkmaya, icra dairesinde dosya açmaya ve takip etmeye, ahzu kabza yetki verilmesi.                                                                                              
  8. Yönetim ve Denetim Kurulunun seçilmesi.
  9. Huzur hakkı ve yollukların görüşülmesi.
  10. Dilek ve temenniler
Kaymazlar Et

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu