Öz Evren
Genel

Lütfü Açar, TAR-DER faaliyetleri ve tarımsal danışmanlık hakkında bilgilendirdi

Öz Evren

Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, yaptığı açıklamada derneğin faaliyetleri ile tarımsal danışmanlığın dünü, bugünü ve geleceği hakkında bilgi verdi.

Tarımsal danışmanlık sürecinin başından itibaren TAR-DER tarımsal danışmanlığın gelişim sürecini ciddiyetle takip ettiğini ve etmeyi de sürdürdüğünü belirten Açar, “Tarımsal danışmanlığın ülke ekonomisine katkısının ortaya konulması yönünde gayretler sarf edilmiştir. Akabinde de sahada çalışan ve de çalışmayı planyan Tarım danışmanların özlük haklarının düzeltilmesi yönünde de gayretlerimiz olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Sürecin başında konuya vakıf bürokrasi ile tarımsal danışmanlık; ciddi denilebilecek mesafeler kat etmiştir. Sürecin devamında ilgili birim nezdinde yapılan atamalar neticesinde Tarımsal danışmanlık faaliyetleri öncelikle itibarsızlaştırma yönünde teşebbüslerin oluştuğu görülmüştür. Neticesinde 2015 yılında ilk bakan değişikliği fırsat bilinmiştir. Yeni bakana verilen bilgiler neticesinde dönemin bakan, ilk beyanatlarında ‘Tarımsal danışmanlık’ kaldırılacaktır beyanatlarını vermiştir. Şu soru hep soruldu. Bakanlığın başına gelen Sayın bakan çok kısa bir süre içerisinde Tarımsal Danışmanlık hizmetlerinin kaldırılması konusunda böyle bir kanıya nasıl varmıştır? Beyanatı veren değil ama beyanatı verdirenler kimdi? Beyanat verdirmek ile ne amaçlanmıştır? Ve de en önemlisi amaçları neydi? Neticesinde beyanat verilmiştir. Akabinde kaldırılmadı veya kaldırılmaması anlaşıldı. 2016 yılında sistemin rekabetçi gücü sistem dışı bırakıldı. Danışmanlık oda ve birlikler nezdinde yürütülmesine karar verildi” dedi.  

Lütfü Açar, 2009 yılında 100 tarım danışmanı ile 24 ilde 3 bin 145 üretici ile başlatılan sürecin 2015 tarihi itibariyle bakanlık tarafından yetkilendirilen 833 kişi, kuruluş ve 2 bin 620 tarım danışmanı ile 81 ilde 156 bin 390 çiftçiye tarımsal danışmanlık hizmeti sunulma noktasına gelindiğini ifade ederek, “Dönem içerisinde de bir tarım danışmanına asgari ücretin 4-5 katı bir hizmet bedeli karşılığı destekleme ücreti ödeniyordu. 2016 yılında Tarımsal danışmanlık hizmetleri; Oda ve Birlikler üzerinden yürütülmesi için 1750 civarında norm kadro tahsis edilmiştir. Ücretler konusunda da değişiklik yapılmıştır. Grup ödemelerine geçilmiştir. Bir danışmana yıllık bazda 30 bin TL destekleme ödenmesi yapılması kararlaştırılmıştır. 2016 yılında yıllık bazda asgari ücretin brütte 20 bin TL olmasına rağmen üretici örgütleri öncelikle kendi büro hizmetlerini ön planda tutarak ve de mesai mevhumu doğrultusunda 750 civarındaki danışman ile 45 bin civarındaki üreticiye danışmanlık hizmeti vermeye başlamışlardır. 2017 yılında 785 Tarım danışman ile 47 bin üreticiye tarımsal danışmanlık hizmeti verilmeye devam edilmiştir. Bu dönemde asgari ücretin brütte 21 bin TL civarında olur iken Tarım danışmanına danışman başına 35 bin TL ücret verilmeye devam edilmiştir. 2018 yılında asgari ücretin brütte 24 bin civarında olduğu bir yılda Tarım danışmanına danışman başına yıllık bazda brüt 38 bin TL bir ücretle bu hizmet sürdürülmüştür” diye konuştu.

2018 yılında bakanlığın düzeyinde yapılan değişiklik neticesinde tarımsal danışmanlığın tekrar değerlendirildiğini dile getiren Açar, “Neticesinde sistemin rekabetçi gücü olan ve kendi nam ve hesabına çalışan serbest tarım danışmanları; 2019 yılından geçerli olmak üzere sistem tekrar dahil edilmiştir.  Neticesinde 1100 danışman ile 66 bin üreticiye danışmanlık hizmeti verilir duruma gelinmiştir. 2019 yılında asgari ücrettin brütte 30 bin TL olduğu bir dönemde Tarım danışmanına brütte danışman başına 38 bin TL bir ücret ödenmesine devam edilmiştir.  Takip eden yıllarda 2020 yılında asgari ücretin brütte 35 bin TL olduğu bir yılda Tarım danışmanına 46 bin TL ücret ödenmesi öngörülmüştür. 2021 yılında asgari ücretin 43 bin TL olduğu bir yılda Tarım danışmanlarına 46 bin TL ücretin ödenmesine devam edilmiştir. 2022 yılında asgari ücretin 77 bin TL olduğu bir yılda Tarım danışmana 52 bin TL bir ücret öngörülmüştür. Vahim olan ise 2023 yılında asgari ücretin 120 bin TL düzeyine çıkarılmasına karşın bir Tarım danışmana 72 bin TL bir ücretin ödenmesi öngörülmesi hangi mantıkla açıklanabilirliğini kamuoyuna açıklanması beklentidir”  

Lütfü Açar, açıklamasını şöyle tamamladı: “Konu ile ilgili öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde yapılan girişimler neticesinde Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’ndan alınan cevabi yazılarından sorumluluğun Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı’nın tutum ve davranışına bağlanarak sorumluluktan sıyrılma yoluna gidilmesidir. Peki, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın; geçen bu süre içerisinde tarımsal danışmanlık konusunda herhangi bir olumlu veya olumsuz bir çalışması olmuş mudur? Yoksa tarımsal danışmanlığın itibarsızlaştırmasına devam ederek danışmanlığın kalkmasına yönelik misyonuna mı hizmet edilecektir. Neticesinde açlığı ve sefalete terk edilen Tarım danışmanları mı ülkenin ekonomisini batıranlar olmuştur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili birimler tüm çalışanların ücretlerinde kısmen de olsa iyileştirmeler yapar iken Tarım danışmanlarının açlığa ve sefalete terk edilen anlayışı kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz” (ÜNSAL YÜCEL)

Kaymazlar Et

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu